Wettelijke bepalingen

 

Website

Deze website wordt ontwikkeld en beheerd door Galler. De technische functies, met inbegrip van een inhoudbeheersysteem & e-mailoplossingen werden door Wax ontwikkeld.

Gebruiksvoorwaarden

Hoewel Galler Chocolatiers de informatie op deze website ter beschikking stelt van iedereen, behouden we het volledige copyright en eigendom van alle teksten, grafisch materiaal, illustraties, handelsmerken, gebruiksmodellen, tekeningen, patenten, enz. U mag de inhoud van deze website bijgevolg geheel noch gedeeltelijk wijzigen, publiceren, doorsturen, helpen doorsturen of verkopen, reproduceren, verwerken tot afgeleide producten, verspreiden, tonen of in een andere website integreren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Galler Chocolatiers. U mag enkel informatie afdrukken voor eigen persoonlijk gebruik en de bestanden enkel opslaan op uw eigen computer voor eigen persoonlijk gebruik. Galler Chocolatiers behoudt zich alle andere rechten voor. Galler, Galler Chocolatiers en alle andere handelsmerken die op deze website vermeld worden zijn geregistreerde handelsmarken van Galler Chocolatiers SA, of andere entiteiten die eigendomsrechten hebben op dergelijke merknamen, en geregistreerd zijn bij bevoegde organisaties voor hun nationale en internationale bescherming. 

Disclaimer.

De informatie, teksten, grafisch materiaal en andere gegevens die op deze website te vinden zijn, worden door Galler Chocolatiers slechts verschaft voor het gemak van de gebruikers. Galler Chocolatiers staat niet in voor de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie, teksten, grafische materialen en andere elementen die deze website bevat.


Galler Chocolatiers

Rue de la station, 39
4051 Vaux-sous-Chèvremont
Belgique
T: +32 (0) 4 367 22 11
F: +32 (0) 4 365 92 20
Infos@galler.com